Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε κύκλο σεμιναρίων επιχειρηματικότητας – 2ος κύκλος