Προσωπικό

Ευάγγελος Χριστοφόρου

Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Νέα Κτήρια ΗΜΜΥ, Γραφείο Β.2.10
Τηλ: +30 210 772 2178

Αφροδίτη Κτενά

Καθηγήτρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ΕΚΠΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός