Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητήρων ιδρύθηκε το 1998. Ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), καθώς και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής ήταν ο Καθηγητής Ιωάννης Αβαριτσιώτης, Αντιπρύτανης του ΕΜΠ.

Το Εργαστήριο παρέχει:

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και Διπλωματικές και Διδακτορικές Εργασίες

Έρευνα

Έρευνα

Διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των υλικών και των αισθητήρων

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες στην εγχώρια και διεθνή βιομηχανία, σχετικές με τα υλικά και τους αισθητήρες

Νέα

01/10/2021

Hello world!

Η ιστοσελίδα τέθηκε σε λειτουργία!
Περισσότερα...

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Αττική

© Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων ΕΜΠ 2021