Επικοινωνία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Αττική

Καθ. Ε. Χριστοφόρου
  Νέα Κτήρια ΗΜΜΥ, Γραφείο Β.2.10
 +30 210 772 2178

Εργαστήριο Βιο-αισθητήρων και Βιοτεχνολογίας
  Νέα Κτήρια ΗΜΜΥ, Γραφείο Β.2.3
+30 210 772 2525

Εργαστήριο Υλικών και Κατεργασιών
  Νέα Κτήρια ΗΜΜΥ, Γραφείο Β.1.4
+30 210 772 1490

Διαχείριση Έργων
  Νέα Κτήρια ΗΜΜΥ, Γραφείο Β.1.6
+30 210 772 1314

Εργαστήριο Αισθητήρων
Κέντρο Υπολογιστών ΕΜΠ, Γραφείο 2.07
+30 210 772 1314