Προφίλ Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων είναι θεσμοθετημένο από το 1998 και υπάγεται στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Οι ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

1. Μαγνητικοί Αισθητήρες

Η ναυαρχίδα του εργαστηρίου αφορά στο Steel Health Monitoring (STEHEMON), σύμφωνα με το οποίο έχει γίνει δυνατή η μέτρηση της κατανομής παραμενουσών τάσεων σε χάλυβες (TRL 6-7) με αβεβαιότητα καλύτερη από 1% και ταχύτητα μεγαλύτερη από 1 m/s. Πιλοτικές εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί μεταξύ άλλων στα Σωληνουργεία Κορίνθου και στο American Bureau of Shipping. Η μέθοδος πρόσφατα συμπληρώθηκε από μια τεχνική εκμηδενισμού της βάθμωσης των τάσεων με χρήση τοπικής επαγωγικής θέρμανσης. Το εργαστήριο αναπτύσσει επίσης μαγνητόμετρα με ευαισθησία της τάξης των pT και δυνατότητα αναγνώρισης του σχήματος πλοίων σε απόσταση 2 ναυτικών μιλίων (TRL 4). Τέλος, αναπτύσσει άλλους μαγνητικούς αισθητήρες, όπως για παράδειγμα, αισθητήρες θέσης και μετατόπισης με ευαισθησία καλύτερη από 1 μm και κόστος στο 1/10 της υπάρχουσας τεχνογνωσίας.

2. Βιο-Αισθητήρες

Το εργαστήριο ασχολείται με την ανάπτυξη αισθητήρων για την αγροτική παραγωγή, όπως αισθητήρων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, μέτρησης χημικών συστατικών και επιτήρησης ποιότητας του ύδατος, με εφαρμογές στον Agribator, το Κέντρο Αριστείας Αγροδιατροφής της Πελοποννήσου. Παράλληλα, αναπτύσσει άλλους αισθητήρες, όπως αισθητήρες για τη μέτρηση της κόπωσης σε καράβια και περιστρεφόμενα μέρη, τη μέτρηση της υγείας συσσωρευτών και υπερπυκνωτών, συστήματα επιτήρησης εκπομπών ρύπων κλπ., σε συνεργασία με το CMMI, το Κέντρο Αριστείας της Μεσογείου για Ναυτική Τεχνολογία.

3. Άλλοι αισθητήρες

Το εργαστήριο ασχολείται με την ανάπτυξη αισθητήρων για την αγροτική παραγωγή, όπως αισθητήρων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, μέτρησης χημικών συστατικών και επιτήρησης ποιότητας του ύδατος, με εφαρμογές στον Agribator, το Κέντρο Αριστείας Αγροδιατροφής της Πελοποννήσου.Παράλληλα, αναπτύσσει άλλους αισθητήρες, όπως αισθητήρες για την μέτρηση της κόπωσης σε καράβια και περιστρεφόμενα μέρη, την μέτρηση της υγείας συσσωρευτών και υπερπυκνωτών, συστήματα επιτήρησης εκπομπών ρύπων κλπ., σε συνεργασία με το CMMI, το Κέντρο Αριστείας για Ναυτική Τεχνολογία.

Με βάση αυτούς τους αισθητήρες, το εργαστήριο ασχολείται με:

  • Μία καινοτόμα μαγνητική τεχνική επιλεκτικού διαχωρισμού για την παγίδευση και απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και οργανικών ουσιών από υδατικά διαλύματα
  • Την παραγωγή μαγνητικών άλγεων και την εφαρμογή τους σε επιλεκτική φαρμακοδοσία
  • Μελέτες δομής και μικροδομής του ύδατος με εφαρμογές σε παραγωγή υδρογόνου, σε φαρμακευτικά σκευάσματα κλπ.