Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε κύκλο ομάδων εστιασμένης συζήτησης για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αλυσίδα αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων