Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου σεμιναρίων επιχειρηματικότητας