Θέση εργασίας: Ερευνητής – Μηχανικός/ Απόφοιτος Σχολής Θετικών Επιστημών